Công hàm của Hoa Kỳ và thế trận biển Đông

Nguyên SaRFA

“Cuộc chiến công hàm” tiếp diễn

Ngày 1/6/2020, Đại sứ Kelly Craft – Trưởng phái đoàn thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã gửi công hàm ngoại giao để phản đối các luận điệu sai trái của Trung Quốc khi ban hành công hàm CML/14/2019 ngày 12/12/2019.

Pages