Bảo hiểm của ta " nhân văn - nhân đạo - ưu việt" đến thế là cùng !

Bảo hiểm y tế nắm tiền, rồi phân bổ xuống các bệnh viện. Khi bệnh tật tăng lên, số bệnh nhân tăng lên các bệnh viện tỉnh, huyện ngân sách cũng hết. Nếu họ khám và điều trị cho bệnh nhân thì bảo hiểm không thanh toán (xuất toán). Bệnh viện không có tiền bù, không có tiền di trì hoạt động, không có tiền trả lương và thù lao thủ thuật cho cán bộ y yế nên bệnh viện không dám điều trị bệnh cho bệnh nhân nữa.

Rồi các bệnh viện ở tỉnh, tuyến huyện lại ép chuyển viện cho bệnh nhân dồn về tỉnh lớn như Sài Gòn, Hà Nội....Các bệnh viện tuyến này cũng quá tải, cũng hết tiền ngân sách bảo hiểm đã giao. Nếu họ chấp nhận khám chữa bệnh cho bệnh nhân thì bị bảo hiểm không thanh toán, gây khó khăn, họ cũng không có tiền trả lương và thù lao cho cán bộ y tế ở các bệnh viện lớn này.

Rồi bệnh viện này chuyển qua bệnh viện kia. Họ đang biến bệnh nhân thành cái banh và đá qua đá lại. Đôi khi bệnh nhân không phải chết vì bệnh mà chết vì di chuyển và phải làm cái banh để họ đá đấy.

Mình ghi nhận tại một bệnh viện mà "tiếp sức ước mơ" có tới giúp một số bệnh nhân. Khi thấy một số bệnh nhân bệnh còn nặng mà phải xuất viện thì Trọng hỏi: "bệnh còn thế này sao phải xuất viện". Bệnh nhân trả lời: "Do bệnh nằm cả tháng chưa khỏi nhưng bệnh viện bảo nằm nữa vượt tiền quy định của bảo hiểm cho phép. Nên bệnh viện phải cho xuất viện về quê. Sau đó đi khám ở huyện, chuyển lên tỉnh, rồi xin giấy chuyển viện lên Sài Gòn, rồi lên đây nhập viện lại để điều trị tiếp???". Nghe mà cười khóc ra nước mắt. Không biết bảo hiểm y tế làm việc kiểu gì đây! Hành hạ và giết bệnh nhân thì có!

Phải nói công nhận Bảo Hiểm Y tế ở ta rất "nhân văn, ưu việt, nhân đạo" đến thế là cùng!
Thân mến!

P/s: Nguồn hình và thông tin có lược trích ở link:
https://m.thanhnien.vn/…/benh-vien-so-om-benh-boi-chi-12820…