Tại sao bùng phát dịch đợt hai là Đà Nẵng???

Nguyễn Lê Khánh Vy 

Nhìn vào hình ảnh bản đồ VN trước năm 1975, được chia cắt hai miền Nam - Bắc từ vĩ tuyến 17. Cả nhà có đặt câu hỏi cho cột mốc dịch lần 2 ở Đà Nẵng và 30 Hiệp Định Thành Đô (9/1990).

Trong những năm trở lại đây, người TQ mua đất ở Đà Nẵng rất nhiều, thông qua sự giúp đỡ của người dân VN đứng tên mua và sự tiếp tay của lãnh đạo, cán bộ thuộc thành phố Đà Nẵng. Tại sao dân TQ lại nhằm vào Đà Nẵng để mua đất mà không phải các tỉnh thành khác?

Đợt dịch này cũng xuất phát từ Đà Nẵng, và giờ có người VN nào dám bén mảng đến Đà Nẵng nữa không? Người dân Đà Nẵng cũng được cho là đã di chuyển đi khắp cả nước, và họ cũng không quay trở lại Đà Nẵng ngay lúc này. Nhưng người TQ họ có sợ khi đến Đà Nẵng ngay bây giờ không? Theo ý kiến cá nhân tui liên tưởng, đây là cuộc thanh lọc dân Đà Nẵng để phục vụ cho cuộc di dân của TQ.

Đà Nẵng là nơi trọng yếu của VN. Là sợi dây thân kinh để điều khiển mọi hoạt động của VN. Nó quan trọng như YẾT HẦU của một con người, nếu yết hầu không còn khoẻ mạnh, con người giảm mọi khả năng kể cả sự sinh sản. Nếu bị bóp vào yếu hầu, con người sẽ mất đi sự sống. Và hãy liên tưởng, để thôn tính VN, TQ chỉ cần mắn giữ Đà Nẵng thì mọi sự thuận lợi sẽ nắm trong tay, mọi yếu điểm của VN sẽ bị TQ không chế.

Không muốn bi quan suy luận, nhưng xin hãy một lần suy nghĩ cho tương lai, cho dân tộc. Vì Tổ Quốc là của chúng ta, dân tộc này không thể bị diệt vong bởi đám vong nô HỒN TÀU - XÁC VIỆT. Tổ Quốc là của nhân dân, không phải của cá nhân hay đảng phái chính trị nào. Trong máu mỗi người dân, luôn luôn có tình yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào. Khi có thể xin hãy đồng lòng, đừng để qua rùi mới thấy hối tiếc.