Đảng cộng sản Việt Nam còn gì để lại cho hậu thế

Nguyễn Lê Khánh Vy|

Việt Nam là một quốc gia được thiên nhiên ưu đãi về mọi mặt. Giàu tài nguyên khoáng sản, điều kiện địa lý thuận lợi cả về đường hàng không, đường biển và đường bộ. Nhưng hiện tại, VN còn lại những gì? Đảng cộng sản VN đã làm gì để phát triển đất nước dựa vào những ưu đãi mà mẹ thiên nhiên ban tặng????.

Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản VN, sau 45 năm thống nhất đất nước. VN còn lại những gì? Than đào lên bán thô với giá rẻ, rùi nhập về than thành phẩm với giá cao gấp 5 lần. Quặng đào lên bán bán thành phẩm. Dầu bán thô, rùi nhập về giá cao ngất ngưởng.

Khi những khoáng sản có giá trị được đào xới lên bán ở dạng thô, bán tống bán táng khi đang ở nhiệm kỳ của ông to bà lớn nào đó. Đến nay, khi những thứ có giá trị đã hết, chúng quay sang bán cát. Hết cát, chúng bát đất. Hết đất, chúng sẽ bán nước. Và liệu rằng khi bán nước rồi, chúng còn chỗ dung thân để cái đảng đó tồn tại không? “NƯỚC MẤT => NHÀ TAN” sao chúng không hiểu đến điều cơ bản, nhà tan thì cái đảng có còn????

Một đất nước, lãnh đạo chỉ nhằm vào của cải, vật chất, khoáng sản để kinh doanh mang ngoại tệ bỏ đầy túi riêng. Một đất nước, lãnh đạo luôn làm ngược lại những điều dân muốn, dân cần. Một đất nước, lãnh đạo luôn mang tư tưởng cá nhân, tư duy nô lệ hèn kém, luồn cúi trèo cao bằng mọi thủ đoạn. Một đất nước, không một lãnh đạo nào đứng về lợi ích nhân dân, lợi ích dân tộc. => đất nước đó sẽ chẳng còn lại gì ngoài cái vỏ rỗng. Hậu thế chẳng còn thừa hưởng gì, ngoài một đống hoang tàn, đổ nát.