TNLT Nguyễn Đình Cương: “tôi tham gia Việt Tân để đấu tranh cho NQ”

“Hôm gặp an ninh ngày 4/11/2014, thì an ninh nói rằng ‘Anh làm việc cho Việt Tân à?’ Tôi nói ‘Không, tôi không làm việc cho Việt Tân mà tôi tham gia Việt Tân để tôi đấu tranh cho nhân quyền, đa nguyên chứ không phải tôi làm việc cho Việt Tân’. Đó là câu trả lời của TNLT Nguyễn Đình Cương, một trong 14 Thanh niên Công giáo, Tin lành bị bắt năm 2011 vừa trở về nhà sau 4 năm tù giam.
Ông Nguyễn Đình Cương, là thành viên của Trung tâm bảo vệ sự sống Jean Paul II. Ông là người thứ 11 được trả tự do trong vụ án 14 Thanh niên Công giáo, Tin lành bị bắt giữ vì các cáo buộc “Tuyên truyền và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”.