Thông báo sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 tại Berlin

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 48 tại Berlin sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 29.04.2023 với chương trình chi tiết như sau:

 *từ 12:00 giờ đến 13:00 giờ:  
biểu tình trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng, Elsenstr. 3, 12435 Berlin 

*từ 13:30 giờ đến 14:30 giờ
biểu tình trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng, Märkisches Ufer 54, 10179 Berlin 

*từ 15:30 giờ đến 17:00 giờ:   
biểu tình và tuần hành tại Brandenburger Tor, Pariser Platz, 10117 Berlin 

*từ 17:30 giờ đến 18:30 giờ:  
liên tôn cầu nguyện cho hòa bình Việt Nam  
tại nhà thờ Evangelische Lukaskirche, Bernburger Str. 3-5, 10963 Berlin  

*từ 19:00 giờ đến 21:00 giờ:
 hội thảo và văn nghệ chủ đề đấu tranh cho Tự Do và Nhân Quyền Việt Nam tại Hội Trường nhà thờ Lukaskirche, Bernburger Str. 3-5, 10963 Berlin

Trước nguy cơ bán nước hại dân của nhà cầm quyền CSVN sau 48 năm cai trị ngày càng lộ rõ, chung tôi thành khẩn kêu gọi sự tham gia đông đảo của quý Hội đoàn và thân hữu chống cộng vào các cuộc biểu tình nêu trên và cùng đến nhà thờ Lukas để dâng lời cầu nguyện cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Berlin, ngày 31.03.2023 
 
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm
TM Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V. 
 
Điện thoại liên lạc: 
Ông Nguyễn Văn Rị, Tel. 0157 33495440                                 
Ông Hoàng Kim Thiên, Tel.01636743097