Tễu Blog CÔNG BỐ DANH HIỆU CÔNG DÂN CỦA NĂM

Năm 2017 đang khép lại. Sau khi đọc kỹ các hồ sơ đề cử được gửi đến từ các nhà phản biện độc lập, Tễu Blog vui mừng chính thức công bố:

Danh hiệu NGƯỜI CÔNG DÂN CỦA NĂM 2017:
ÔNG LÊ ĐÌNH KÌNH - công dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, HN.

Ông Lê Đình Kình tuổi đã ngoài 80, bằng sự thông tuệ và ý chí của mình đã cùng người dân Đồng Tâm bảo vệ đồng đất quê hương, là lãnh tụ tinh thần của bà con Đồng Tâm tạo ra những sự kiện và văn bản vô tiền khoáng hậu: Văn bản có chữ ký và điểm chỉ của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội và 01 bản khác của Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức; bắt giữ trong an toàn 38 cán bộ công quyền. Sự kiện Đồng Tâm thu hút sự chú ý của cả nước và quốc tế, đặc biệt là các tổ chức quốc tế và các quốc gia như Mỹ, Đức, Úc, Thụy Điển, Đan Mạch.

Tễu Blog vinh danh ông là NGƯỜI CÔNG DÂN CỦA NĂM vì tính biểu tượng và sự lan tỏa trong cộng đồng.

Chúng tôi xin chúc mừng Ông Lê Văn Kình!
Kính chúc hai Ông và gia đình Năm mới dồi dào sức khỏe và nhiều thắng lợi mới!

Tễu Blog

https://xuandienhannom.blogspot.de/2017/12/teu-blog-cong-bo-danh-hieu-co...