Tại sao không huân chương chống Tàu?

Văn Toàn

Tại sao có Huân chương chống Pháp, Huân chương chống Mỹ, Huân chương chống dân, nhưng lại không có Huân chương chống Tàu?.
..
Người Việt Nam đã hy sinh cho đất nước để bảo vệ tổ quốc trong chiến tranh biên giới chống Trung Quốc năm 1979, hải chiến Hoàng Sa 1974, và hải chiến Trường Sa 1988.

Trung Quốc đã và đang chiếm lãnh hải, hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ta.

Trong khi đó Đảng Cộng Sản Việt Nam xem trung quốc là anh em tốt, bạn bè tốt và luôn mang ơn Trung Quốc. Đảng xem trọng tình nghĩa anh em với cộng sản trung quốc hơn là trung thành với tổ quốc Việt Nam.

https://www.youtube.com/shorts/50kM-BPdcRA