Tóm lược về quyền con người

Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền với nhiều điều khoản thể hiện sự tiến bộ và nhân văn.
Hãy tiếp tay phổ biến rộng rãi đến mọi người!
 
Ps: admin đã có một số điều chỉnh nhỏ trong video gốc để phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Xin cảm ơn tác giả của video ý nghĩa!!!

Nguồn: Facebook Việt Tân