SỐNG SỰ THẬT LÀ CHUYỆN CỦA AI?

... và ích gì cho tôi trong cái xã hội "khôn sống, dại chết" hiện nay?

Chúng ta thử nghe lời chia sẻ của một vị linh mục tại Sài Gòn chỉ mới cách đây vài ngày.