Ls. Lê Quốc Quân gởi thư mừng Giáng Sinh

VRNs (28.12.2014) – Quảng Nam

Từ trại giam An Điềm tại Quảng Nam của Bộ công an, luật sư Lê Quốc Quân, một người hoạt động cho nhân quyền và dân quyền đã bị kết án oan sai, đã gởi đến quý linh mục Dòng Chúa Cứu Thế lá thư mừng Giáng Sinh.
Trong thư, luật sư Quân cho biết nhờ gia đình qua các chuyến thăm nuôi đã phần nào biết được tin tức xã hội bên ngoài. Đặc biệt, luật sư Quân, gia đình đang sống ở Hà Nội, nhưng lại có tình cảm sâu nặng với những anh chị em đã cùng chia sẻ công việc và lý tưởng ở Sài Gòn.

Luật sư Quân mừng Giáng Sinh mọi người thân quen: