Lễ tưởng niệm và hội luận 45 năm tháng tư đen Online

45 năm tháng tư Đen|

Do hoàn cảnh đại dịch coronavirus đang xảy ra trên toàn cầu, ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 năm nay, không thể tổ chức như mọi năm nên mọi nơi đã tổ chức lễ tưởng niệm qua mạng lưới toàn cầu.

Trong tinh thần đó, một buổi Lễ Tưởng Niệm do Đảng Việt Tân Bắc Mỹ, Hệ Thống Truyền Thông Tiếng Nước Tôi, Hội Dân Chủ Cho Việt Nam cùng phối hợp tổ chức, diễn ra vào lúc 9 giờ sáng giờ Cali Hoa Kỳ, Thứ Năm - ngày 30 Tháng Tư, 2020. Tức 11 giờ đêm giờ Việt Nam, qua:

Facebook - 45 Năm Tháng Tư Đen https://www.facebook.com/102173668015642/

Nội dung buổi Lễ Tưởng Niệm gồm:

Phần I:

Nghi thức tưởng niệm và phát biểu của một số nhà hoạt động dân chủ như ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân, một số vị từ quốc nội và một số chính giới Hoa Kỳ như Thượng Nghị Sĩ Marco Rubo, Thượng Nghị Sĩ John Cornyn, Dân biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Dân Biểu Liên Bang Christopher Smith, Dân Biểu Liên Bang Zoe Lofgren, Dân Biểu Liên Bang Ro Khanna.

Phần II:

Tâm tình và thơ, nhạc quê hương với Luật sư Nguyễn Văn Đài, Ký giả Triều Giang và Nhà Truyền Thông Đinh Quang Anh Thái, Ca nhạc sĩ Hoàng Quân và Anh Chi, Tiến sĩ Trần Diệu Chân.

Buổi sinh hoạt kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ được truyền thanh qua Hệ Thống Truyền Thông Tiếng Nước Tôi và mạng lưới toàn cầu.

Quý vị có thể bấm vào link, để nghe trực tiếp:

Facebook - 45 Năm Tháng Tư Đen https://www.facebook.com/102173668015642/