Giáo xứ Tin-Lành Nikolaikirche tại Leipzig / Đông Đức cầu nguyện cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam

Nhà thờ Nikolaikirche là nhà thờ lớn nhất và nổi tiếng nhất tại thành phố Leipzig thuộc Đông Đức. Nơi đây vào mùa Thu 1989 phong trào cầu nguyện vào mỗi ngày thứ hai lúc 17.00 giờ đã trở thành khởi điểm  cho „Cuộc Cách Mạng Bất Bạo Động“ (Friedliche Revolution) với hàng triệu người hô to „Wir sind das Volk“ (Chúng tôi là người dân) làm đổ Bức Tường Ô Nhục Berlin (09.11.1989) dẫn đến thống nhất đất nước Đức (03.10.1990). Một trong những nhân vật nổi bật là mục sư Christian Führer, người đã trở thành biểu tượng cho Cuộc Cách Mạng mầu nhiệm này.

Nhân dịp ngày Quốc Tế Nhân Quyền sắp đến giáo xứ Nikolaikirche sẽ cầu nguyện cho Nhân Quyền + Dân Chủ tại Việt Nam cũng như cho những tù nhân lương tâm, đặc biệt cho Franz-Xaver Đặng Xuân Diệu. Mục sư thừa kế Bernd Stief kêu gọi người Việt Nam ở mọi nơi cùng hiệp nhất trong thánh lễ vào ngày thứ Hai, 15.12.2014 lúc 17.00 giờ.


                   Pastor Bernd Stief (links)