Biểu tình chống Trương Tấn Sang tại Frankfurt ngày 26.11.2015

FRANKFURT/ am Main - Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2015, từ Berlin, phái đoàn CSVN do Trương Tấn Sang cầm đầu đã đến thành phố Frankfurt, trung tâm tài chánh của nước Đức để khuyến dụ đầu tư.

Tại trước Hotel Frankfurter Hof, nơi Trương Tấn Sang gặp gở giới doanh nhân Đức, đồng bào tập trung từ 14 giờ, phát truyền đơn cho người qua lại giữa phố Frankfurt, loa phóng thanh giải thích liên tục cho người bản xứ hiểu tại sao chúng ta lại đến biểu tình chống Trương Tấn Sang.

Đến 16 giờ phái đoàn TTSang được tháp tùng với các ban bộ báo chí và đoàn tuỳ tùng được đoàn xe cảnh sát dẫn tới đi ngang đoàn biểu tình và Trương Tấn Sang cùng tuỳ tùng cũng bị đồng bào hô to khẩu hiệu đả đảo: Nhân quyền cho VN, Tự do cho VN, TTSang go home; TTSang hau ab, cút, xéo.v.v..

17 giờ, phái đoàn CSVN kéo nhau ra về nhưng lúc này không thấy Trương Tấn Sang ra cùng. Hỏi ra mới biết Chủ tịch nước CHXHCNVN và các quan to đều ra về bằng cửa sau.

Buổi biểu tình tuy lạnh lẽo nhưng rất khí thế làm cho đồng bào hò hét đòi tư do, nhân quyền, đòi thả hết tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm cũng cảm thấy ấm cúng khi ra về.

Cuộc biểu tình được kết thúc vào lúc 17:30 giờ cùng ngày.