„Ngày Cầu Nguyện Trọng Thể“ cho TNLT Franz-Xaver Đặng Xuân Diệu

Neustadt-Geinsheim, Đức quốc.

Hôm nay Chúa Nhật 07.12.2014, thứ hai Mùa Vọng cũng là „Ngày Cầu Nguyện Trọng Thể“ (Tag des Großen Gebets) chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh. Tại giáo xứ thánh Phêrô và Phaolô (St. Peter und Paul) linh mục Franz Ramstetter cùng các tín hữu hiệp nhất với các cộng đoàn công giáo Việt Nam cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Franz-Xaver Đặng Xuân Diệu…Đặc biệt tại Neustadt-Geinsheim là nơi sinh thành  và lớn lên của Đấng Chân Phước Tiến Sĩ Paul Josef Nardini (1821 – 1862) thuộc giáo phận Speyer. Ngài đã tranh đấu và nâng đỡ mọi thành phần kém may mắn, bị lạm dụng và đàn áp trong xã hội (http://www.nardini.de/).

 

Dựa vào bài đọc trích sách tiên tri Ysaya:”Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta,… Có tiếng hô: Trong sa mạc hãy bạt lối Yavê! Trong chốn hoang giao hãy san bằng ngự lộ cho Thiên Chúa. Mọi thung lũng sẽ dâng lên, mọi núi đồi sẽ lún xuống; gồ ghề sẽ thành bình nguyên, lồi lõm sẽ hóa ra đồng bằng“, Lm. Franz Ramstetter kêu gọi lấp đầy các hố sâu bất công, đàn áp và độc tài… để dọn đường cho Chúa… 

Sau thánh lễ lúc 10 giờ 30 là phần „Cầu Nguyện Trọng Thể“, gồm có những mục „Chầu Mình Thánh Chúa“ và „Ban Phép Lành“ đến 18.00 giờ. Các thành phần tham dự gồm có các hội đoàn bô lão, phụ nữ, thanh thiếu niên và nhóm Taizé (http://www.taize.fr/de).