Đừng khiêu khích người dân

Người Đà Lạt Xưa
 
Cái này là Tập Cận Bình nói: "Bây giờ người dân Trung Quốc đã đoàn kết. Đừng khiêu khích họ. Nếu bạn khiêu khích họ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
 
Cái này là dân biểu tình đòi hỏi: "Tại sao không để mọi người nói lên sự thật?"