Đối sách của Cộng Sản chống lại dân chúng

“Đối sách của CS chống lại dân chúng là gì? Trước hết là sử dụng dân tộc chủ nghĩa, bằng cách khích động tinh thần dân tộc ở cả trong lẫn ngòai nước, để đánh lạc hướng quần chúng và để phân hóa sự đòan kết của phe đối kháng. Thứ đến là để truyền tin đồn rằng phe chống lại họ không có tương lai, bị phân hóa, đã thất bại, vv.”  Nguỵ Kinh Sinh

*****
(Bài diễn văn bằng tiếng Quan Thoại của ông Ngụy Kinh Sinh, nhà lãnh đạo tự do dân chủ nhân quyền Trung Hoa đang lưu vong tại Mỹ, đọc tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và lễ phát giải Nhân Quyền Việt Nam tại Westminster Civic Center do MLNQVN tổ chức.

Ông Ngô Văn Hiếu chuyển sang Việt ngữ.

*******

Diễn Văn tại buổi lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam của Mạng Lưới Nhân Quyền ở Nam California vào Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2017

(Ngụy Kinh Sinh, Little Sài Gòn, Nam California ngày 10/12/2017)

Cảm ơn các bạn hữu Việt Nam. Hôm nay là lần thứ 69 chu niên ngày Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời. Cảm ơn quý vị đã mời tôi tham dự buổi kỷ niệm này cũng như lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2017 cho các cá nhân và tổ chức nhân quyền Việt Nam. Thật bất hạnh, cả 3 nhà họat động nhân quyền là Mục sư Y Yich (một lãnh tụ người Thượng Tây Nguyên), blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và blogger Nguyễn Hữu Vinh cũng như hơn 10 thành viên của hội Anh Em Dân Chủ không thể hiện diện nơi đây để đích thân nhận giải. Tình trạng này cũng rất tương tự như của Trung Quốc chúng tôi.

Tại đây, tôi rất vui mừng gặp lại tất cả các bạn mới cũng như cũ. Tôi biết một số vị lâu hơn 10 năm rồi. Chúng ta có thể ngồi lại để thảo luận bởi vì chúng ta có chung một kẻ thù và có cùng những lợi ích chung.

Lợi ích chung của ta là gì? Đó là xây dựng quê hương mình thành một nước dân chủ. Ai là kẻ thù chung? Đó là các chế độ đảng trị Cộng Sản.

Tại sao nó là kẻ thù chung? Đó là vì đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam (VC), nó không những chỉ là huynh đệ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (TC), mà nó lại còn học các phương cách độc đóan, kể cả kỹ thuật thống trị dân chúng. Sự thành công ngọai giao của TC đã nâng cao lòng tin tưởng của VC. Tình trạng nhân quyền ở Việt Nam và tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc đang tồi tệ cùng lúc.

Một số người thấy sự mâu thuẫn giữa VC và TC, nhưng họ quên rằng những lợi ích chung của chúng mới thật sự quan trọng cho chúng hơn. Hai đảng CS này có những lợi ích chung trong việc đàn áp và bóc lột dân chúng. Chúng có một kẻ thù chung trong việc chống lại trào lưu về các nhân quyền dân chủ, đó là “dân trí” của hai nước ta.

Khi những nhà dân chủ của hai nước ta truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền về nước, đó là đang chuẩn bị xây dựng một xã hội dân chủ mới. Khi chúng ta đã phơi bày những điểm xấu xa của đảng CS ra hải ngọai, chúng ta đã góp củi lửa cho cuộc cách mạng dân chủ. Từ hải ngọai, sự truyền bá và thông tin về dân chúng trong nước là những gì mà chúng ta phải làm từng bước để phá bỏ những dối trá mà CS đang lừa phỉnh dân mình.

Đối sách của CS chống lại dân chúng là gì? Trước hết là sử dụng dân tộc chủ nghĩa, bằng cách khích động tinh thần dân tộc ở cả trong lẫn ngòai nước, để đánh lạc hướng quần chúng và để phân hóa sự đòan kết của phe đối kháng. Thứ đến là để truyền tin đồn rằng phe chống lại họ không có tương lai, bị phân hóa, đã thất bại, vv.

Vậy thì, nhiệm vụ chúng ta cũng rất đơn giản. Trước hết là hướng dẫn dân chúng tự quan tâm tới dân chủ và nhân quyền, chứ không phải cái thứ gọi là lợi ích quốc gia của các chế độ độc tài. Thứ hai là vạch trần những điều xấu xa của Cộng Đảng và sự giành giật quyền lực cũng như các chia rẽ nội bộ của chúng. Thứ ba là vận động cộng đồng quốc tế càng nhiều càng tốt để tạo áp lực và gây khó khăn cho Cộng Đảng về kinh tế và ngọai giao. Nếu chúng không thỏai mái thì áp lực của họ lên dân chúng sẽ giảm và các nhà dân chủ sẽ có chỗ họat động. Dân chủ sẽ trở nên càng gần hơn và gần hơn với chúng ta.

Xin cảm ơn quý vị.