Đã có hơn 100 Luật Sư công khai lên tiếng bảo vệ Luật sư Võ An Đôn

Một hiện tượng hiếm hoi trong xã hội Việt Nam hôm nay. Hơn 100 luật sư khắp nước đã đặt chữ ký để bảo vệ đồng nghiệp và bảo vệ danh dự của chính các Luật sư!

Ls. Võ An Đôn mặc áo trắng giữa
 

DANH SÁCH LUẬT SƯ KÝ TÊN, ỦNG HỘ “KIẾN NGHỊ XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN” ĐỀ NGÀY 10/12/2017 GỬI BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM:

1. LS Trịnh Vĩnh Phúc - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
2. LS Trần Quang Thắng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
3. LS Đặng Trọng Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

4. LS Trần Bá Học - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
5. LS Nguyễn Văn Miếng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
6. LS Phạm Tất Thắng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
7. LS Đặng Đình Mạnh - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
8. LS Trần Hồng Phong - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

9. LS Nguyễn Thị Dạ Thảo - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
10. LS Đồng Hữu Pháp - Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế
11. LS Lê Văn Luân - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
12. LS Ngô Anh Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
13. LS Nguyễn Hà Luân - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
14. LS Lưu Vũ Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
15. LS Lê Văn Hòa - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
16. LS Hoàng Ngọc Giao - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
17. LS Trần Vũ Hải - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
18. LS Phan Thị Lan Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
19. LS Nguyễn Hoàng Trung - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
20. LS Hà Huy Sơn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
21. LS Ngô Ngọc Trai - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
22. LS Trần Anh Tùng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
23. LS Nguyễn Phan Long - Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ
24. LS Nguyễn Hòa - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
25. LS Trần Văn Sỹ - Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long
26. LS Trương Công Cường - Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang
27. LS Nguyễn Khả Thành - Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên
28. LS Phạm Văn Tuyên - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
29. LS Nguyễn Văn Kỷ - Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế
30. LS Lê Mạnh Hùng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
31. LS Nguyễn Thạch Thảo - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
32. LS Trần Minh Hùng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
33. LS Nguyễn Văn Từ - Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh
34. LS Trần Hà Xuân Phong - Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp
35. LS Lê Quang Hiến - Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
36. LS Trần Văn Đức - Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng
37. LS Khương Đình Tiến - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
38. LS Nguyễn Hữu Trung - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
39. LS Lê Xuân Hậu - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
40. LS Nguyễn Minh Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
41. LS Nguyễn Trần Chiêu Dương - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
42. LS Lê Quang Vũ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
43. LS Trần Đăng Sỹ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
44. LS Nguyễn Ngọc Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
45. LS Trần Trung Thuận - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
46. LS Man Đức Vương - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
47. LS Hồ Minh Kính - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định
48. LS Nguyễn Tiến Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
49. LS Trần Dũng - Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau
50. LS Nguyễn Văn Đồng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
51. LS Phạm Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
52. LS Dương Vĩnh Tuyến - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước
53. LS Đinh Quốc Dũng - Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai
54. LS Đỗ Xuân Hiệu - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
55. LS Cao Tiến Đạt - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
56. LS Phạm Xuân Thọ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
57. LS Lê Văn Hồi - ĐoànLuật sư TP. Hà Nội
58. LS Phan Thị Sánh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
59. LS Nguyễn Vượng Hải - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
60. LS Nguyễn Hữu Phúc - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
61. LS Bùi Thanh Bình - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
62. LS Ngụy Thành Thắng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
63. LS Phạm Thùy Dung - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
64. LS Trần Thùy Chi - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
65. LS Nguyễn Thị Mỹ Uyên - Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
66. LS Văn Minh Nam - Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai
67. LS Trần Văn Đạt - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận
68. LS Nguyễn Anh Vân - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
69. LS Lê Thanh Tuấn - Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An
70. LS Đỗ Phú Kim - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
71. LS Đào Thị Lan Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
72. LS Lê Ngọc Luân - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
73. LS Hoàng Xuân Sơn - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
74. LS Nguyễn Văn Thành - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
75. LS Nguyễn Văn Kiệm - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
76. LS Trần Đình Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
77. LS Đỗ Thành Nhân - Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng
78. LS Lương Tống Thi - Đoàn Luật sư tỉnh An Giang
79. LS Trần Việt Hùng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
80. LS Nguyễn Duy Bình - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
81. LS Phạm Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
82. LS Trần Hữu Kiển - Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre
83. LS Nguyễn Thanh Sơn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
84. LS Nguyễn Ngọc Bảo Chi - Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk
85. LS Trần Đình Đại - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
86. LS Phạm Văn Thọ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
87. LS Phạm Thanh Tùng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
88. LS Ngô Đình Thuần - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
89. LS Bùi Minh Bằng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
90. LS Nguyễn Thị Ninh Hòa - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
91. LS Lê Minh Châu - Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau
92. LS Giã Hoàng Nhựt - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
93. LS Hoàng Cao Sang - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
94. LS Trần Công Ly Tao - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
95. LS Đinh Văn Thảo - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
96. LS Hoàng Nguyên Bình - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
97. LS Nguyễn Hồng Lĩnh - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
98. LS Lê Văn Hoan - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
99. LS Nguyễn Minh Thuận - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
100. LS Phạm Công Út - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
(Gồm 100 luật sư tham gia ký tên và ủng hộ - Đợt 1)

Nguồn: LS Trịnh Vĩnh Phúc