Ý thức man di

 

Người ta không chỉ đang nô dịch trong ý thức lẫn nhau, người ta còn đang nô đày cả muông thú và vạn vật xung quanh.
 
Làm gì có đạo, giáo hiếu sinh nào lại thực hiện phóng sinh bằng cách bắt, bẫy các loài vật rồi qua một nghi thức để thả nó ra và coi đó là một nghi lễ trang trọng và thiêng liêng?
 
Bắt giữ gây thương tật, khủng hoảng cho sinh vật và nhốt hãm chúng lại, đợi một ngày nào đó sẽ phóng thích chúng ra và coi như sự giải phóng cho chính nó, và cho cả kẻ thực hành nghi lễ. Đấy chẳng là thứ hành động không chỉ ngu dốt, độc ác mà còn mang mầm tai hoạ hay sao?
 
Bắt nhốt chúng, nô lệ chúng, đày đoạ chúng, rồi thả chúng ra, và coi đó là sự ban phát tự do cao cả. Mảnh đất này lâu nay đã ngày càng trở thành vùng đất hưng thịnh của lũ người vô tư với những trò quái ác và man di của mình.
Từ một loại hành động với mục đích tốt đẹp là sự cứu trợ khi bắt gặp sự hoạn nạn, giờ đây họ tạo ra hoạn nạn cho muông thú để nhân danh một nghi lễ để giải thoát hoạn nạn cho chúng.
 
Một xã hội đã trở nên vô tri và mất đi cảm xúc lẫn cảm thức tốt lành về hành động cũng như mục đích của hành động.