Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân tuyệt thực đồng hành cùng các Tù Nhân Lương Tâm

Việt Tân|

Ông Lê Đình Lượng, một Tù Nhân Lương Tâm bị 20 năm tù với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền, đang tuyệt thực để đòi hỏi những quyền căn bản tối thiểu của con người mà một tù nhân cần phải được hưởng.

Sau khi gia đình ông phổ biến thông tin này, cộng đồng mạng đã kêu gọi 1 cuộc tuyệt thực 24 tiếng để đồng hành cùng các TNLT Lê Đình Lượng, Hoàng Bình và Nguyễn Văn Hóa cùng tất cả các TNLT đang bị ngược đãi trong nhà tù cộng sản.

Ông Lê Đình Lượng cùng các TNLT tuyệt thực nhằm phản đối:

- Tình trạng ô nhiễm môi trường toàn bộ khu vực trại giam Nam Hà
- Nhà cầm quyền không cho bút giấy và sách vỡ để làm đơn khiếu nại hoặc tư ghi các vấn đề cá nhân.
-Bản án bất công và đòi tự do cho chính mình, bị giam giữ bất công với bản án 20 năm là vi phạm Hiến pháp VN và Quốc tế.

Các TNLT, khi bị ngược đãi trong tù, cách phản đối duy nhất của họ là tuyệt thực. Họ dùng chính sinh mạng mình ra để đòi hỏi cho được quyền căn bản của tù nhân.

Do tình trạng đại dịch COVID-19 nên các cuộc tuyệt thực được tổ chức trong tinh thần tự nguyện, tự giác. Nơi nào tụ tập được thì tụ tập, nơi nào không tụ tập được thì làm tại nhà, bạn có thể sinh hoạt bình thường, miễn là giữ đúng lời tự hứa: nhịn ăn trong 24 tiếng để trải nghiệm và đồng hành cùng các TNLT.

Những nơi có người tham gia được ghi nhận là Nhật bản, Toronto /Canada, Tiểu bang Washington, California /HoaKỳ và kể cả Hà Nội /VN.

24 tiếng tuyệt thực tuyệt thực đồng hành cùng TNLT Lê Đình Lượng tại Orange County – California để đòi hỏi quyền lợi cho tất cả tù nhân - https://www.facebook.com/thanh.lan.940/videos/10164120864440417/?t=38