Chơi dao - đứt tay, gieo gió - gặt bão

Trân Văn - VOA|

Một trong những kết luận được Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (UBKT BCH TƯ) công bố sau Kỳ họp thứ 46 (từ 15/7/2020 đến 17/7/2020), cho thấy, những “trò chơi” của đảng đang giúp đảng trải nghiệm thế nào là chơi dao - đứt tay, gieo gió - gặt bão.

***

Pages