Một chế độ bất nhân

 

Phạm Minh Vũ|

Chỉ sang ngày thứ 3 mà viện kiểm sát đã đưa ra mức án 2 tử hình, một chung thân quá gọn ghẽ, trong khi đó dự tính phiên tòa kéo dài 10 ngày:

Pages