Biết đến bao giờ

Sông rạch Mỹ Tho

Bao giờ trở lại ngày xưa
Sông quê in bóng, tàu dừa đưa nôi
Lục bình thanh thản, nhẹ trôi
Mẹ chèo, ba lưới , con ngồi ngắm sông

Bao năm canh cánh bên lòng
Cái ngày xưa ấy ...chắc không quay về
Hình như ta đã mất quê
Chỉ còn nỗi nhớ lê thê theo đời

Dừa xưa lá rũ rã rời
Sông xưa đã cạn giữa đời khô khan
Lưới xưa vá chụp, vá quàng
Người không về nữa, trái ngang con đò

Đường trần đắn đắn, đo đo
Mưu sinh cũng lắm lý do...không về
Ngày đi, ai bắt mình thề
Cũng đâu ai đợi mình về chốn xưa !

Đêm năm thao thức nghe mưa
Hình như chốn cũ cũng vừa mới xa
Thoảng nghe giai điệu quê nhà
Trong mơ, ai đó dẫn ta quay về !

.......19/11/2020......NQV......
Nguyễn Quốc Việt|