Lừa bịp tuổi trẻ, đảng vĩ đại, là vinh quang...

Ảnh Giáo sư Chu Hảo

Phạm Minh Vũ

Trong những năm qua, nhiều đảng viên kỳ cựu, nhiều nhân sĩ trí thức cảm thấy bị đảng lừa, bị đảng phản bội vì đảng quá bạc bẽo và thấy rõ tính phản động, lạc hậu của đảng cộng sản.
Ngay từ đầu giương cao ngọn cờ công- nông để bịp rất nhiều người. Nhưng, thời thế đã thay đổi. Các đảng viên lão thành đã nhận ra và đồng loạt chia tay đảng.

Vụ đồng loạt bỏ đảng rầm rộ nhất là tuyên bố của PGS. Chu Hảo một nhân sĩ trong lòng cộng sản có thái độ cấp tiến (thứ trưởng). Sau đó hàng loạt đảng viên trí thức khác như Giáo sư Mạc Văn Trang, Nhà Văn Nguyên Ngọc... đã dắt tay cùng Chu Hảo vứt cái thẻ đảng vào sọt rác.

Điều đáng nói, đằng sau đó, UBKTTW ra kỷ luật đuổi PGS Chu Hảo ra khỏi đảng để vớt lại chút nhục nhã, đã làm hàng loạt đảng viên nhân sĩ khác tuyên bố trên Facebook như là Trung tá Trần Nam, Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn và Kỹ sư Hoàng Tiến Cường, đăng hình thẻ Đảng và cũng tuyên bố rời khỏi Đảng để ủng hộ PGS. TS. Chu Hảo.

Ngô Hữu Nhị

Hết người vào đảng...?

Kết nạp con nít vào đảng...??

Nước cờ... TÀN...???

Hết lừa được lớp đảng viên có một thời gian sinh hoạt trong đảng, hết lừa được một thế hệ trí thức mới vì họ đủ chính chắn nhận ra đâu là dối trá, đâu là đúng đắn. Đảng ông trọng lại lừa các em chưa đủ 18 tuổi, một thế hệ vị thành niên chưa trưởng thành, còn non nớt nhận thức và suy nghĩ, chưa định hình đâu là lý tưởng theo đuổi. Dụ dỗ xúi các em vào đảng là một tội ác.

Chẳng lẽ cái đảng của Ô. trọng tự xưng là vĩ đại, là vinh quang mà lại hèn hạ đến thế cơ à? Xúi dục trẻ em chưa 18 tuổi làm việc đồi bại vậy ông trọng cảm thấy sao?