Tượng Đái

Nguyễn Quốc Việt

Tỉnh có tượng đài
Huyện có tượng đài
Tiền dân, tiền nước miệt mài ăn chia

Hết tượng ông nầy
tới tượng bà kia
Hầu bao ngân khố ăn chia miệt mài

Tượng người có tài
Tượng tay vô dụng
Công quỷ mà, nuốt căng bụng vô tư

Công trình nào chẳng dôi dư
Phần trăm lại quả từ từ ta gom

Xã đứng xã dòm
Xã buồn phận xã
Chả lẽ xã ta đéo có tượng à ?

Làm tượng trái cà
nó ra trái ớt
Chả lẽ làm luôn dao, thớt, chảo ,nồi
 

Xã nghĩ ra rồi
Cứ làm "tượng đái"
Cứ khoe mông, đít, dái...để kiếm ăn

Thôi thì thời buổi khó khăn
Tượng đài, tượng đái cũng bằng nhau thôi !

......09/07/2020.....NQV......